PREDIKCIJA BROJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PODRUČJU GRADA BANJALUKE KORIŠĆENJEM NEURO-FAZI LOGIKE

1. Милан Милинковић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Lazar Davidović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Serbia

Saobraćajne nezgode su rezultat kompleksne interakcije četiri faktora bezbjednosti saobraćaja: čovjek, vozilo, put i okolina. Pored ovih faktora takođe mogu uticati i socioekonomski faktori, zakonodavstvo i slučajnost. U ovom radu su posmatrani uticaji temperature i padavina. Širom svijeta su obavljene brojne studije koje su ukazale na povezanost padavina, temperature i saobraćajnih nezgoda. S obzirom da efektivan tretman saobraćajnih nezgoda, a samim tim i poboljšanje bezbjednosti na putevima predstavlja veliki problem za društva zbog gubitka u životu ljudi, ekonomskih i društvenih troškova potrebno je predvidjeti njihovo nastajanje. Cilj ovog rada je uz pomoć neuro-fazi logike izvršiti predikciju broja saobraćajnih nezgoda za vangradska i gradska područja Banjaluke.

Кључне речиtestttt :

Тематска област: Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум: 20.10.2018.

VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
231 - 240

Радови са видеом |


Остали радови са конференције


Претражи радове