Факултет политичких наука

Вулевар војводе Петра Бојовића 1А
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 304 001
info@fpnbl.org
http://fpn.unibl.org/
: Мјесто одржавања

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци основан је 2009. године издвајањем четири студијска програма Филозофског факултета, и то: политичких наука, социологије, социјалног рада и журналистике који су били лиценцирани као трогодишњи курсеви од 180 ЕЦТС. Први изабрани деканпроф. др Ненад Кецмановић искористио је своје богато искуство декана и ректора и веома брзо покренуо процес релиценцирања студијских програма из чега су настале четверогодишње студије од 240 ЕЦТС под именом: политикологија, новинарство и комуникологија, социологија и социјални рад.

Данас Факултет политичких наука покрива преко 80% укупне наставе властитим кадровима, док се гостујући професори већином ангажују на студијама другог циклуса, са идејом да је важно да наши студенти имају прилику чути стручњаке које им до сада нису били професори на основним студијама. По завршетку зграде факултета, у плану је оснивање новог студијског програма под називом Међународне студије, оснивање института за друштвена истраживања, формирање властите библиотеке са дигиталним фондом, јачање издавачке дјелатности, покретање још стручних курсева по моделу цјеложивотног образовања, те покретање трећег циклуса студија.
 
 
Факултет политичких наука има за циљ да постане препознатљив бренд како Универзитета у Бањој Луци тако и Републике Српске.

Читаоница


Претрага