Филолошки факултет Универзитета у Београду


Beograd, Serbia

011/ 2638-622
info@fil.bg.ac.rs
http://www.fil.bg.ac.rs/
: Мјесто одржавања

 

Филолошки факултет Универзитета у Београду чува сећање и негује високошколску традицију зачету у Великој школи, Лицеју. Развијајући од 1873. филолошко-уметничке дисциплине, а од 1960. и засебан Филолошки факултет, Универзитет подржава Филолошки факултет и у тим приликама, као и у 21. веку, када добија акредитацију за потпуно реформисане и према европском контексту образовања обликоване наставне планове.
Увођење принципа Болоњског процеса у образовање, флексибилност наставних планова, изборност предмета, размена студената и наставника на основу различитих програма и пројеката ЕУ, планирање учења на даљину, карактеришу садашњи образовни простор. Уједначавање образовања у приликама у којима се промовишу компетитивност, размена студената и наставника, пораст броја приватних универзитета, интернационално партнерство и отворени академски програми, захтеви су данашњег доба, изазов студентима који су на почетку свога академског пута и професионалне каријере.
Поштовање принципа проистеклих из процеса усаглашавања и укључивања у европски образовни простор захтева дисциплину и посвећеност својим обавезама. У том смислу, правовремено и одговорно, ваљало би да пажљиво сагледате сопствене потребе и интересовања при креирању листе изборних предмета и у Студентској служби и код предметних наставника. Од самог почетка својих студија ваља да будете свесни типичне строгости захтева, скоро средњошколског типа, по којој се од вас очекује редовно посећивање наставе, испуњавање предиспитних обавеза, учешће на часу и у појединачним пројектима. про распоређивању својих обавеза и Мада смо вам при уручивању индекса након уписа скренули пажњу на неколико изузетно важних чињеница, које не смете заборављати током школске године и на које ће вас подсећати и ваши предметни наставници и администрација која је у функцији вашег успешнијег студирања, молимо вас да пажљиво прочитате и упутства из Информатора. И то Информатора објављеног 2012. године, а не на појединим сајтовима постављених ранијих верзија, са информацијама које се не односе на вашу генерацију. Током школске године имаћете различите облике наставе, предавања, вежбања, праксу, испите, али ћете сигурно имати времена и за организовање у студентским организацијама, Студентском парламенту, Савезу студената, као и за контакте са студентом продеканом.
Филолошки факултет је, устврђено је то с правом у вашем информатору, највећа академска установа овакве врсте у нашој земљи и једна од највећих на југоистоку Европе. Факултет у оквиру кога се изучавају језици, књижевности, културе, библиотекарство и информатика на 30 наставних група јесте европски и космополитски, како по широком спектру образовних профила, тако и по укључености у светске образовне и научне токове, о чему сведоче два заједничка мастер програма са француским универзитетима, координација Темпус пројектом Реформа наставе језика у Србији, бројне међународне научне конференције, као и четрдесетједногодишње ангажовање Међународног славистичког центра, Центра за научни рад и научно издаваштво и нешто новијих, Центра за српски језик као страни, Института Конфуције, Руског центра, Института Камоеш и других које ћемо тек покретати.

Мјесто одржавања

ID Назив Почетак конференције
166 Хуманизам: култура или илузија? 15.05.2014.


Претрага