Математичке конференције Републике Српске

Пета математичка конференција Републике Српске

Кратки назив: VMACORS '15

Локација: , Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Пете математичке конференције Републике Српске одржаће се 5 и 6 јуна у Требињу

Локација

Смјештај учесника Свим учесницима конференције обезбјеђен је хотелски смјештај у хотелу Леотар. Хотел Леотар налази се на обали ријеке Требишњице и изграђен је у херцеговачко-медитеранском стилу. Адреса хотела је Луке Вукаловића 1, 89101 Требиње, Република Српска. Све додатне ... 

Котизација

Котизација за једног учесника Пете математичке конференције Републике Српске износи 70€ и плаћа се приликом регистрације учесника у просторијама Факултета за производњу и менаџмент Требиње или сљедећом инструкцијом: За учеснике из Босне и Херцеговине Прималац: рачун посебних намјена – Универзитет у Источном Сарајеву сврха…
 

Књига резимеа

Организациони одбор конференције планира да штампа књигу резимеа прије почетка конференције. Због тога је крајни рок за пријаву на конференцију и слање апстраката 03. мај 2015. године. За припрему апстраката доступни су LaTeX и Microsoft Word шаблони. Дужина апстраката је ограничена на двије странице. Језици на којима се могу писати апстракти су енглески и српски језик. 

Регистрација

Приликом пријаве на конференцију учесници су дужни да попуне пријаву која се налази на страници Пријава на конференцију. Том приликом аутори шаљу организаторима Конференције апстракт у једном од дозвољених формата (Microsoft Word или LaTeX). Сваки апстракт треба да садржи наслов рада, пуна имена и презимена аутора са личним подацима (институција са које долази и e-mail адреса). Апстракт треба да јасно одреди и дефинише проблем којим ће се аутор бавити у раду, приступ раду и закључак истраживања. 

Регистрација учесника обавити ће се у просторијама факултета у петак, 5. јуна 2015. године од 10.00 до 14.00 часова.
Комплетне радове аутори су дужни доставити до 01. 10. 2015. године у LaTeX форми која са налази на страници Упуство за писање радова.


Пленарно предавање – проф. др Стево Тодорчевић

Пленарно предавање на Петој математичкој конференцији Републике Српске одржаће проф. др Стево Тодорчевић (Универзитет у Торонту, Торонто; Математички институт САНУ, Београд; Национални центар за научна истраживања, Париз) на тему „Резултати и примене теорије Рамсеја“. Неке од књига и публикација професора Тодорчевића можете погледати на линку.

 

Секције конференције

Математичка конференција је организована у 6 секција. Пријављене радове разматра Научни одбор конференције и доноси одлуку о њиховом прихватању. Пријава се врши попуњавањем електронског обрасца и слањем апстракта рада. Аутори радова које Научни одбор прихвати за излагање на конференцији добиће писмено обавјештење о прихватању рада. Комплетан рад потребно је послати у LaTeX шаблону који је доступан на сајту до 01.10.2015. године. Радови који прођу поступак рецензије биће штампани у Зборнику радова са пете Математичке конференције Републике

Тип Конференција
Карактер скупа Међународни
Научна област Формалне науке
    Математика
Тематске области Алгебра и геометрија
Анализа
Примјењена математика
Вјероватноћа и статистика
Логика и филозофија
Историја и настава математике
Студентска секција
Језици English, Serbian,
Подразумјевани језик Serbian

Важни датуми

Временска зона (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Рок за достављање апстракта 03.05.2015.
Обавјештење о прихватању апстракта 17.05.2015.
Рок за пријаву учешћа 03.06.2015.
Почетак конференције 05.06.2015.
Завршетак конференције 06.06.2015.

Контакти

Контакт особа ...
Контакт телефон 00 387 59 240-654
Aдреса e-поште mk.rs.ba1@gmail.com
Контакт сајт www.mk.rs.ba


Add to Calendar 05/06/2015 06/06/2015 VMACORS '15 confOrganiser.com 01/01/2015