Хуманизам: култура или илузија?

Хуманизам: култура или илузија?

Кратки назив: Humanism

Хуманизам: култура или илузија? истражује следеће теме: положај хуманизма у савременој култури; хуманистичко наслеђе и књижевност; културу дијалога: језик и хуманост; преводилачке дисциплине у (не)хуманом свету; библиотеке данас: дигиталне технологије и очување хуманитета; хуманије образовање и методичке дисциплине и постхуманизам.
Поштовани, Филолошки факултет Универзитета у Београду, као образовна установа која баштини двестогодишњу високошколску традицију, са широким образовним, култоролошким и научним распоном интересовања и деловања, изучавањем 34 језика и њима припадајуће књижевности и културе, једна је од водећих институција у Србији на плану развијања интеркултуралних и мултикултуралних пројеката. Овом приликом Филолошки факултет Универзитета у Београду има задовољство да Вас позове да учествујете на међународној научној конференцији Хуманизам: култура или илузија? која ће се одржати у Београду од 15. до 16. маја 2014. године. У данашње време појам хуманизам полако излази из речника. У глобалном свету којим управља проток капитала и закони технолошке дистрибуције, хуманистичке дисциплине губе на реалној снази, али истовремено добијају на значају. Питање о хуманизму, упркос томе што може изгледати анахроно, па чак и илузорно, одређује положај научне заједнице. Од позиционирања према том питању зависиће изглед света у коме живимо. У којој мери је потребно прилагодити хуманистичко наслеђе савременој цивилизацији, а у којој је мери неопходно прилагодити нашу цивилизацију хуманистичком наслеђу – дилема је која обухвата мултидисциплинарне области културолошких истраживања и свега онога што се некада називало филологијом.
Тип Конференција
Карактер скупа Национални са међународним учешћем
Научна област Хуманистичке науке
Језици Serbian,
Подразумјевани језик Serbian

Важни датуми

Временска зона (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Рок за достављање апстракта 15.04.2014.
Рок за пријаву учешћа 15.05.2014.
Почетак конференције 15.05.2014.
Завршетак конференције 16.05.2014.

Контакти

Контакт особа проф. Др Љиљана Марковић
Контакт телефон -
Aдреса e-поште humanism2014@fil.bg.ac.rs
Контакт сајт http://www.fil.bg.ac.rs/humanism2014/
Презентација конференције humanism.darko-stanojevic.ekonferencije.com


Add to Calendar 15/05/2014 16/05/2014 Humanism confOrganiser.com 01/01/2015