BUSINESS INTERNATIONAL SUMMIT

6. Međunarodna naučna konferencija o turizmu BIST 2017

Кратки назив: BIST 2017

Локација: ...., Kraljevo, Serbia

BIST 2017 međunarodna naučna konferencija ima za cilj da kroz razmenu naučnih i praktičnih iskustava, promoviše održivi turizam koji za sobom povlači ekonomski i socijalni razvoj, bez negativnih uticaja na životnu sredinu, u kojoj se razvija uz mogućnost da se isti (ili još bolji) uslovi ostave (održe) za buduće generacije.

ЦИЉ је да се кроз четири програмске целине, мултидисциплинарним приступом на јединствен начин представе бизнис, традиционалне, научне, културне, историјске и људске вредности, као и нове могућности и идеје за пословање:

  1. Међународна научна конференција о Туризму - BIST 2017,
  2. GEGULA сајам туризма, хране и пића,
  3. Национално такмичење за најбољу ракију и вино - КУП ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 2017, и
  4. GRAND PRIX BUSINESS SUMMITA 2017.

Три сајамска дана у Врњачкој Бањи обухватиће научне конференције, презентације и промоције брендова, стратешка познанства и шансе за сарадњу, уз занимљиве изложбе, концерте, плесне наступе...!!

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ: Моле се аутори да радове предају у електронском облику на српском и/или енглеском језику (не више од три рада по аутору). Прихваћени радови ће бити укључени у Зборник радова BIST 2017 (ISBN референца). Званични језици Конференције су српски и енглески. Ако се рад пише на српском, потребно је написати наслов, имена аутора, титуле, адресе, маилове, апстракт и кључне речи и на енглеском језику. Ако је рад на енглеском, потребно је написати наслов, апстракт и кључне речи и на српском језику. У обе варијанте увек се прво пише наслов, апстракт и кључне речи на енглеском.

Дужина рада: ............................... дo 8 страна, A4 format

Маргине: ....................................... Све маргине 2 cm.

Фонт: .............................................. Times New Roman

Наслов рада: ................................. Велика слова 14 pt Bold

Наслов поглавља: ...................... Велика слова 11 pt Bold

Поднаслови: .................................. Мала слова, 11 pt Bold

Текст рада: ................................... Мала слова 10 pt

Апстракт: ....................................... 9 pt Italic, max. 8 редова

Kључне речи: ................................. 9 pt Italic, max. 5 кључних речи

Проред између редова: ........... Једноструки проред (Single line spacing), Justified

Коначну верзију рада послати на следећу e-mail адресу: helgakv@mts. rs, заједно са предлогом најмање 2 рецезента из области, са информацијама о њиховим титулама, запослењу и мејл адресама.

 

 

Тип Конференција
Карактер скупа Међународни
Научна област Уметност и култура
Тематске области Управљање људским ресурсима у туризму
Конгресни туризам
Ловни и риболовни туризам
Здравствени туризам
Еколошки туризам
Археологија и туризам
Културни туризам
Допринос туризма одрживом развоју
Позитивна светска пракса
Регионални туризам
Туризам и животна средина
Социолошки аспекти
Правни аспекти
Верски туризам
Спортски туризам
Вински туризам и остали специфични облици
Статистика и математика као аналитичка подршка
Истраживања и консалтинг у туризму
Принципи Општег етичког кодекса у туризму
Природни ресурси туристичког развоја
Туризам и саобраћај
Туризам и историја
Туризам и тероризам
Светска туристичка организација
УН и развој туризма
Туризам у Србији и региону у контексту Евроинтеграција
Приступни фондови
Економија туризма
Одрживи туризам у функцији руралног развоја
Туризам и предузетништво
Одрживо управљање и образовање о зеленом туризму
Е-turizam и социјални медији
Развој паметних градова и локалних заједница
Одрживост локалних заједница кроз туризам
Финансијска одрживост заштићених подручја и улога екотуризма
Смањење сиромаштва путем одрживих развојних пројеката
Јавно-приватно партнерство и сарадња кроз програме друштвено одговорног пословања
Органска производња и биодиверзитет
Одржива производња и потрошња
Пољопривреда и одрживи туризам
Туризам као иструмент развоја
Индикатори одрживог развоја и туризма
Економски стимуланси
Заштита природе у концепту развоја туризма и тематски паркови
Управљање дестинацијом, брендирање и маркетинг
IT као подршка управљању у туризму
Одрживи дизајн у туризму
Енергетски ефикасна градња туристичких објеката
Одрживи грађевински материјали за одрживе туристичке објекте
Архитектура туристичких објеката
Просторно планирање и туризам
Одрживи и одговорни туризам
Туризам и хотелијерство
Одржива изградња етно центара
Зелени маркетинг и менаџмент
Страна улагања
Технологије обновљивих енергетских ресурса у туризму
Стратегије у туризму и друштвене промене
Језици English, Serbian,
Подразумјевани језик Serbian

Важни датуми

Временска зона (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Рок за достављање апстракта 10.04.2017.
Обавјештење о прихватању апстракта 25.04.2017.
Рок за пријаву учешћа 15.06.2017.
Почетак конференције 23.06.2017.
Завршетак конференције 25.06.2017.

Контакти

Контакт особа Милан Јовичић
Контакт телефон +381 63 608 346
Aдреса e-поште helgakv@mts.rs
Контакт сајт www.gegula.rs
Презентација конференције bist.darko-stanojevic.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/06/2017 25/06/2017 BIST 2017 confOrganiser.com 01/01/2015