International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology

12. Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike (DEMI 2015)

Кратки назив: DEMI 2015

Локација: , Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

12th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology

Конференција ДЕМИ представља водећи скуп за презентацију нових резултата истраживања и развоја у области електротехнике, машинства и информатике.

 

Циљ конференције ДЕМИ2015 је да се прикажу научна и стручна достигнућа и могућности њихове примјене, да се одреде правци даљег истраживања и развоја у циљу подизања технолошког нивоа индустрије увођењем нових технологија.

 

Конференција ДЕМИ2015 је прилика за окупљање истраживача и инжењера са академске заједнице и индустрије, у циљу размјене искустава и дефинисања стања у области индустрије и стварања предуслова за развој нових капацитета и амбијента за нове инвестиције.

 

Предсједник организационог одбора

Проф. др Вид Јовишевић

 

 

Тип Конференција
Карактер скупа Међународни
Научна област Информационе и комуникационе технологије
Техничке науке
    Електротехника
    Машинство
    Саобраћај
    Инжењеринг
    Заштита животне средине
Тематске области Производне и рачунаром подржане технологије
Механика и конструкције
Термотехника и енергетика
Održavanje tehnničkih sistema i inženjerstvo zaštite radne sredine
Mehatronika i informatika
Аутомобилски и саобраћајни инжењеринг
Квалитет и екологија
Језици English, Serbian,
Подразумјевани језик English

Важни датуми

Временска зона (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Рок за достављање апстракта 23.05.2015.
Обавјештење о прихватању апстракта 21.05.2015.
Рок за пријаву учешћа 23.05.2015.
Почетак конференције 29.05.2015.
Завршетак конференције 30.05.2015.

Контакти

Контакт особа Biljana Prochaska
Контакт телефон +387 51 433 000
Aдреса e-поште demi@unibl.rs
Контакт сајт http://www.demi.rs.ba
Презентација конференције demi.darko-stanojevic.ekonferencije.com


Add to Calendar 29/05/2015 30/05/2015 DEMI 2015 confOrganiser.com 01/01/2015