Technical faculty in Bor

Vojske Jugoslavije 12
19 210 Bor, Serbia
+381 64 5838374
+381 30 421 078
office@tf.bor.ac.rs

Технички факултет у Бору, jeдини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета, основан је 1961. године као одговор на изражене потребе за високообразованим кадром из области рударства и металургије у време динамичног развоја Рударско-топионичарског басена Бор.


- рударско инжењерство (основне и дипломске-мастер академске студије)

  • - металуршко инжењерство (основне, дипломске-мастер и докторске академске студије)
  • - технолошко инжењерство (основне, дипломске-мастер и докторске академске студије)
  • - инжењерски менаџмент (основне, дипломске-мастер и докторске академске студије)

Гео координате: 44.081601 - 22.095901