A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: organizer

Filename: controllers/presentation.php

Line Number: 1287

- confOrganiser.com

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Studentski Trg 3, Beograd, Srbija
11000 Beograd, Serbia
+381 11 2638622
+381 11 2630039
info@fil.bg.ac.rs

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu najstariji je i najveći fakultet te vrste ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu. Na njemu se, pored izučavanja srpskog jezika i književnosti, može studirati i preko trideset stranih jezika, opšta književnost, opšta lingvistika i bibliotekarstvo sa informatikom.

Na Filološkom fakultetu trenutno studira preko 9000 studenata sa kojima radi preko 400 nastavnika i saradnika. Zajedno, oni čine aktivnu i vitalnu akademsku zajednicu unutar koje se, pored nastavnih i istraživačkih, odvijaju i brojne druge aktivnosti (kulturno-umetničke, sportske, i sl.).

Nastava na fakultetu organizovana je na sva tri nivoa akademskih studija: na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Na osnovnim akademskim studijama akreditovana su četiri studijska programa:

  • Srpski jezik i književnost (u čijem fokusu je izučavanje srpskog jezika)
  • Srpska književnost i jezik (u čijem fokusu je izučavanje srpske književnosti)
  • Srpska književnost i jezik sa komparatistikom
  • Jezik, književnost, kultura (svi strani jezici i književnosti, opšta književnost, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika)

Na master akademskim studijama akreditovana su tri studijska programa:

  • Srpski jezik
  • Srpska književnost
  • Jezik, književnost, kultura

Na doktorskim akademskim studijama akreditovan je program Jezik, književnost, kultura.

Na Fakultetu je u okviru Centra za srpski jezik kao strani organizovana nastava srpskog jezika kao stranog (L2) na svim nivoima.

Гео координате: 44.818921 - 20.456807