GENETIČKI INŽENJERING U FUNKCIJI VOĐENJA BIOLOŠKOG RATA U GLOBALNIM RAZMERAMA I MERE EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI

1. Rade Biočanin, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Serbia
2. Esad Jakupovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Sonja Ketin, Faculty of Maritime Academic Studies, Belgrade, Serbia
4. Mubina Čolaković, Internacionalni univerzitet Travnik, Travnik, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Jednom (n)enamerno) pušteni u Svet, nuklearni i hemijski projektili i biološki agensi predstavljaju globalnu opasnos i dugoročnu kontaminaciju životne sredine. Mogućnost bioloških invazija ili diverzija - aktuelna je tema danas, u 2-godišnjem „haranju“ pandemije virusa COVID-19, koja ugrožava zdravstveno ugrožava veliki broj stanovnika širom sveta. U mnogim državama Sveta, naročito poslednjih decenija, javljaju se bolesti kojih ranije nije bilo, neke se reaktiviraju, opakih o nekim se malo zna, kao što je to slučaj sa virusom COVID-19. Neke od tih bolesti, posebno tokom ratnih sukoba, javljale su se u neuobičajeno vreme i različitim lokalitetima. Logično je pretpostaviti da će u buduće protagonisti specijalnog rata i potencijalni agresori činiti isto, te da bi tim snagama stavili u zadatak, između ostalog, i upotrebu bioloških agenasa. U postmodernom ambijentu, u uslovima ove surove pandemije Korona virusa "sudbina" sadašnjeg i budućeg društva u uslovima ove surove globalizacije (reklo bi se) prevashodno zavisi od prevladavanja mehanicističkog prilaza stvarnosti i projektovanja eko-bezbednone paradigme. Sudbina sadašnjeg i budućeg društva zavisi od prevladavanja mehanicističkog prilaza stvarnosti i projektovanja bezbednone paradigme tj. održivog razvoja. U okviru održivog razvoja i sanitarno-ekološke zaštite, neophodno je ekspertsko ocenjivanje postojećih projekata iz ove problematike, od strane nauke (donekle i struke) i vrhunskog naučnog kadra. Naš cilj je da ukažemo na značaj realizacije nacionalnog bezbednosnog koncepta u vanrenim situacijama. Ovim pitanjima se bavi ovaj koautorski rad.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 03.09.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове