Dani kriznog upravljanja / Crisis Management Days


Рок за пријаву рада/апстракта је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.